Djoser met oog voor duurzaam reizen

Bij de uitvoering van onze reizen houden wij rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de reis niet alleen voor nu bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Toerisme kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Veel nationale parken bijvoorbeeld kunnen alleen worden onderhouden door inkomsten uit het toerisme. Bovendien zorgt toerisme voor werkgelegenheid, een belangrijk wapen tegen armoede.

Djoser vindt Duurzaam Ondernemen en een duurzame bedrijfsvoering belangrijk, daarom leveren wij vanzelfsprekend een bijdrage aan de bescherming van milieu en cultuur op de bestemmingen.

 


TRAVELIFE

Djoser is Travelife Partner. Dit is een erkenning voor de lange termijn inspanningen van Djoser op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Travelife logoDjoser voldoet aan meer dan 100 criteria, met betrekking tot het kantoorbeheer van een reisorganisatie, het productaanbod, internationale zakenpartners en klantinformatie. De Travelife-norm dekt de ISO 26000-thema's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsverhoudingen en wordt formeel erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.

Djoser is onderdeel van een groeiende groep reisorganisaties in Nederland die duurzaamheid hebben omarmd en Travelife Partner status hebben bereikt.

Travelife, opgericht met steun van de Europese Commissie, is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector. Meer dan 35 nationale reisorganisaties promoten het programma onder hun leden, waaronder ABTA, FTT, KATO en de ANVR.

Vervoer

Compensatie CO2-uitstoot

South Pole Group logo
Door de CO2-uitstoot van de vlucht te compenseren kan ergens anders ter wereld dezelfde hoeveelheid CO2 worden voorkomen, want de vliegreis naar je bestemming is veruit het meest belastend voor ons milieu. Samen met de Southpole Group, de wereldmarktleider in het uitvoeren van CO2-reductie projecten, en de ANVR, hebben we gekozen voor verschillende projecten in Thailand en Indonesië.
Met CO2-compensatie doen we dus iets terug voor het klimaat én voor de lokale bevolking. Djoser compenseert in 2023 alle vluchten van haar medewerkers.

Met het openbaar vervoer naar de luchthaven

Regelmatig verstrekken wij bij het boeken van een reis bij Djoser actiematig een NS treinkaartje, niet alleen voor onze Belgische reiziger maar ook voor de Nederlandse. Zo stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer van en naar de luchthaven zowel in Nederland als in België.

Lokaal vervoer

Lokaal vervoer tijdens onze reizen wordt geregeld door onze lokale agenten. Zij dragen zorg voor milieuvriendelijk vervoer en worden door ons regelmatig op het belang ervan gewezen. Wij reizen daarom over het algemeen in passende kleine lokale bussen op maat voor de groepsgrootte. Zodat wij niet met grote half lege bussen rond rijden.

Ook gebruiken we regelmatig lokaal vervoer als treinen, bussen of boten.
 

Reisbegeleiders

Een belangrijk instrument en informatie bron voor ons duurzaamheidsbeleid vormen onze reisbegeleiders. Onze reisbegeleiders worden uitgebreid getraind voordat zij op reis gaan. Wij streven ernaar reisbegeleiders mee te sturen op een reis naar een land waar zij uitgebreide ervaring hebben. Zij hebben dan de uitgebreide kennis van het land, kennen de lokale gebruiken en de cultuur van het land. ‘People’ staat voor sociaal culturele belangen; respect voor lokale gebruiken; in stand houding van cultuur; respect voor lokale bevolking en mensenrechten. Wie kan dat beter overbrengen dan onze reisbegeleiders die het land en de lokale gebruiken heel goed kennen en dit delen met de reizigers.
 

Verblijf

Veel accommodaties waar wij overnachten zijn kleinschalig, lokaal en / of hotels gerund door families. Ook hiermee stimuleren wij de lokale economie. Ook maken wij gebruik van zogenaamde eco lodges o.a. in Ecuador en Costa Rica.

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest AllianceJe hebt hem vast wel eens gezien, de groene kikker op de Chiquita bananen. De kikker is het symbool van , een organisatie die zich inzet om verantwoord om te gaan met de natuur, door het bieden van een gelijkwaardige of betere kwaliteit. In Ecuador slapen we in de Lodge Yacuma Ecolodge die 2013 gecertificeerd werd door de Rainforest Alliance en door Travelife. Dit is een van de weinige ecolodges in Ecuador die grote inspanningen heeft geleverd voor het behoud van het beschermde yacuma-regenwoud en voor de ondersteuning van de lokale Indigenous Chontayacu Community.

Accommodaties die gecertificeerd zijn door Rainforest alliance doen onder meer aan gescheiden water- en afvalrecycling, energiebesparing en maken gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen en bouwmaterialen, die weinig impact op het milieu en de natuur hebben. Verblijf je op reis met Djoser naar Ecuador in de ecolodge, dan zorg daarmee voor een stuk natuurbehoud! Kijk voor meer informatie op rainforest-alliance.org
 

Lokale agenten & initiatieven

Djoser heeft een duurzame relatie op gebouwd met haar lokale agenten. Met een aantal werken wij al meer dan 25 jaar samen. Een van de drie P’s staat voor Profit en staat voor economische belangen. Wij vinden het belangrijk dat inkomsten ten goede komen aan de lokale bevolking.

Daarom stimuleren wij de inzet van een lokale gids. Wij werken meestal met kleinschalige hotels en is het eten over het algemeen niet inbegrepen in de reissom. Onze reisbegeleiders stimuleren de reizigers om lokaal te eten, op de markt of in lokale restaurantjes en zelfs ook bij de lokale hotelier.

Lokaal

Naast dat we samenwerken met de agenten, bezoeken we tijdens de reizen ook een aantal duurzame projecten.

Dit zijn projecten om het behoud van de natuur te stimuleren, de lokale nijverheid te ondersteunen, om werk en onderwijs te creëren voor mensen met een handicap of om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de Fair Trade wijnindustrie. Bekijk hier een aantal van deze projecten.
 

Duurzame partners

UNICEF

UNICEF heeft een opdracht: er voor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.

Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school, en Djoser levert daar een belangrijke bijdrage aan. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziekten als mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, is UNICEF. Kinderen die er alleen voor staan krijgen bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren. Daarbij is ze volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we reizen, zoals in Nepal. UNICEF en Djoser werken sinds 1993 samen om een betere wereld voor kinderen wereldwijd te realiseren. Daarmee is Djoser de oudste corporate partner van UNICEF Nederland. De samenwerking tussen UNICEF en Djoser kent een belangrijke derde partij: de Djoser-reizigers. Reizigers krijgen bij het boeken van hun reis de mogelijkheid om drie, vijf of tien euro aan UNICEF te doneren. Aan het eind van het boekjaar verdubbelt Djoser het bedrag dat met de reizigersbijdragen bijeen gebracht is. Op deze manier heeft UNICEF de afgelopen jaren honderdduizenden euro's ontvangen van Djoser.

Samen met UNICEF wil Djoser een betere toekomst realiseren voor kinderen in landen waar we naartoe reizen, zoals Soedan.

Wat is er aan de hand in Soedan?

Soedanese kinderen hebben meer dan ooit toegang tot onderwijs. Desondanks gaan er nog steeds drie miljoen kinderen niet naar school als gevolg van conflicten, instabiliteit en overstromingen in het land. Ze gaan ook niet naar school, omdat er simpelweg geen scholen zijn in de meest afgelegen gebieden of er is een gebrek aan bewustzijn over het belang van onderwijs. Ook zijn docenten niet altijd goed opgeleid, gebruiken ouderwetse lesmethoden en zijn regelmatig afwezig, waardoor kinderen vaak niet leren. Veel ouders kiezen er daarom voor hun kinderen thuis te houden. Dat geldt met name voor meisjes, waardoor zij snel een achterstand op lopen. Lees hier meer over het project in Soedan.

Wat kun je doen?
Op reis zijn het de kinderen die het eerste contact met de bezoekers maken. Soms met het verzoek om een bon bon of een pencil, maar ook om hun Engels te oefenen. Djoser krijgt vaak de vraag van reizigers of ze wat kunnen meenemen voor de kinderen in de landen die ze bezoeken. In plaats van het geven van ballonnen, pennen of snoepjes vraagt Djoser zijn reizigers bij de boeking om € 3 of € 5 per persoon aan UNICEF te doneren. Bij onze Family-reizen vragen we onze reizigers een donatie van € 10. Djoser verdubbelt de bijdrage. Zo helpen we allemaal mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar we naartoe reizen!

Meer over UNICEF.

ECPAT & THE CODE


Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden, en hebben een verdergaande samenwerkingsovereenkomst met ECPAT-NL getekend. ECPAT-NL verschaft inzicht in de complexe problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen, geeft een beeld wat er kan en moet gebeuren om het probleem te bestrijden, en probeert de verantwoordelijkheid voor oplossingen bij de juiste mensen neer te leggen. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Djoser is Top member of ‘The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism’, samen met ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking). Hiermee neemt Djoser een duidelijk standpunt in tegen sekstoerisme en het misbruik van kinderen daarbij. Als onderdeel hiervan heeft Djoser in alle contracten met accommodaties een paragraaf opgenomen waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dergelijke praktijken niet getolereerd worden en een reden van ontbinding van het contract kunnen vormen. De bestrijding van kindersekstoerisme vormt ook inhoudelijk een deel van de cursus voor reisbegeleiders waarin zij worden gewezen op hoe zij om dienen te gaan met het signaleren van misstanden. Ook informeren wij onze reizigers over hoe en waar men mogelijke misstanden kan melden.

The code logoThe Code (The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) is een gedragscode voor de reis- en toerisme sector. The Code bestrijdt kindersekstoerisme door het creëren van een goed geïnformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin kindersekstoeristen niet worden getolereerd. Code leden ontwikkelen een beleid ter bescherming van kinderen en dragen dit uit naar ketenpartners, zij trainen medewerkers en roepen reizigers op alert te zijn en kindersekstoerisme te melden. Wereldwijd hebben al meer dan 1.200 toerismebedrijven in 52 landen The Code ondertekend.

Dont look away logoThe Code is een onafhankelijke organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische organisaties. Het secretariaat van The Code in Bangkok biedt samen met lokale ECPAT-partners ondersteuning aan Code leden in de vorm van trainingen en voorlichtingsmaterialen.

Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot het volgende:

1.    Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting;
2.    Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
3.    Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin;
4.    Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
5.    Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
6.    Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

Voor meer informatie kijk of ecpat.nl of thecode.org.

WORLD ANIMAL PROTECTION

Djoser staat op de lijst van olifant vriendelijke reisorganisatie. Wij bieden als organisatie niet actief ritjes op olifanten aan.

De ‘World Animal Protection’ (WAP) is een internationale dierenwelzijnsorganisatie. Zij staan voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. De WAP pakt dierenleed direct aan en werkt nauw samen met lokale organisaties om dieren ter plekke te helpen.

Zo heeft de WAP ook de campagne 'Stap van de olifant af!' gevoerd. Helaas zijn olifantritjes en -shows voor een olifant ‘onvergetelijk', maar dan niet in de positieve zin van het woord. Jonge olifanten worden vaak dagenlang uitgehongerd, vastgebonden en mishandeld om de wilskracht te breken. De WAP probeert door middel van deze campagne mensen bewust te maken van dit dierenleed. Djoser kiest voor een olifant vriendelijke reis. Meer informatie vind je op worldanimalprotection.nl.
 

Onze brochure

De prachtige Djoser brochures worden in opdracht van Djoser zo duurzaam mogelijk vervaardigd. In diverse stadia van het productieproces worden kostbare en recyclebare elementen teruggewonnen. Dit proces kenmerkt een minimale uitstoot van broeikasgassen en een optimale energiehuishouding. Bovendien bevat de inkt geen zware metalen en is het papier voorzien van het FSC-keurmerk. Daarnaast zijn de brochures elk jaar weer zo bijzonder dat zij door vele klanten worden bewaard en / of doorgegeven aan familie of vrienden. Ze verdwijnen niet zomaar bij het oud papier.