Djoser & Unicef

Djoser & Unicef

Djoser werkt sinds 1993 samen met UNICEF, dé kinderrechtenorganisatie van de VN. UNICEF zet zich wereldwijd in om de levensomstandigheden van kinderen structureel te verbeteren. Op veel verschillende niveaus wordt eraan gewerkt om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. UNICEF kan dit werk doen dankzij bijdragen van regeringen, particulieren en bedrijven zoals Djoser. Samen met UNICEF wil Djoser ervoor zorgen dat ieder kind, kind kan zijn. Altijd en in alle landen waar we naartoe reizen, zoals Madagaskar.

Wat is er aan de hand in Madagaskar?

Stel je eens voor dat je twee uur moet lopen om water te halen voor de hele familie. Iedere dag, heen en terug. Voor Etoetsay (13 jaar) was dit jarenlang heel normaal. Hij woont in een dorp in het zuiden van Madagaskar. Een gebied dat extreme droogte kent. Maar sinds UNICEF waterpompen op zonne-energie in zijn dorp heeft geïnstalleerd heeft Etoetsay nu eindelijk de tijd om naar school te gaan.

Madagaskar is één van de grootste eilanden ter wereld. Het staat bekend om de prachtige natuur en biodiversiteit. Maar het eiland is helaas ook heel kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. In het (zuid)oosten komen steeds vaker cyclonen, ernstige regenval en overstromingen voor. Terwijl het zuiden juist steeds vaker en langer met ernstige droogte te maken heeft. Daarnaast is het ook een van de armste landen ter wereld. Maar liefst 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Veel uitdagingen bij elkaar, en juist daarom is UNICEF aanwezig.

Wat doet UNICEF om te helpen?

De gevolgen van de klimaatverandering raakt kinderen nu al en daarom doet UNICEF er alles aan om het zuiden van het eiland te helpen om klimaatbestendiger te worden. Samen met lokale partners is een pilotproject gestart: 20 dorpen klimaatslim maken. Met dit project probeert UNICEF de impact van klimaatverandering op dorpen in het zuiden van het land te verkleinen en daarmee bij te dragen aan een beter toekomstperspectief voor de kinderen in Madagaskar. Het project is op dit moment in volle gang.

Een klimaatslim dorp krijgt onder andere:

  • toegang tot schoon (drink)water. Er worden waterpompen en -reservoirs, pijpleidingen, irrigatiesystemen en/of zuiveringsinstallaties aangelegd;
  • eco-toiletten die werken zonder water (het afval wordt gecomposteerd tot landbouwbemesting);
  • duurzame voorzieningen voor (zonne)elektriciteit en internet. Beide zijn nodig voor lokaal watermanagement, maar het ondersteunt ook boeren, lokale ondernemers, gezondheidscentra en scholen.


Het project valt of staat met kennis over klimaatverandering en –adaptatie. Daarom wordt in ieder dorp ook klimaatonderwijs aangeboden. Zodat volwassenen én kinderen zich bewust zijn van het probleem en de oplossing, en er samen kan worden gewerkt aan een betere en groenere toekomst.

Wat kun jij doen?

Op reis zijn het vaak de kinderen die het eerste contact met de bezoekers maken. Soms met het verzoek om 'candy' of een 'pencil', maar ook om hun Engels te oefenen. Djoser krijgt vaak de vraag van reizigers of ze wat kunnen meenemen voor de kinderen in de landen die ze bezoeken. In plaats van het geven van ballonnen, pennen of snoepjes vraagt Djoser zijn reizigers bij de boeking om € 5 of € 8 per persoon aan UNICEF te doneren. Bij onze Family-reizen vragen we onze reizigers een donatie van € 10. Djoser verdubbelt deze bijdrage. Zo stellen we UNICEF in staat om de levens van deze kinderen structureel te verbeteren, en helpen we allemaal mee aan een betere toekomst voor kinderen in de landen waar we naartoe reizen!

- Met €5,- geef je één kind toegang tot ecologische toiletten. Ecologische toiletten hebben geen water nodig en daarnaast kan de ontlasting veilig ingezet worden als compost voor de landbouw.

- Voor €8,- geef je 2 kinderen toegang tot internet. Wanneer de dorpen toegang krijgen tot internet, zal dit onder meer het onderwijs verbeteren, maar het ook helpen bij het in kaart brengen van klimaatrisico's.