Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten berusten bij Djoser, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Djoser gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Djoser openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Zwart/wit fotografie met dank aan o.a. Nationaal Archief /Spaarnestad Photo. Foto's mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of onverhoopt niet (meer) correct is. Djoser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Djoser gepubliceerde website(s) en brochures. Kennelijke fouten en vergissingen binden Djoser niet.