Klantenservice

Klantenservice

Djoser stelt alles in het werk om hoge kwaliteit aan haar reizigers te waarborgen. Zo besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de reizen en word je reservering met de grootste zorg behandeld. Onze vervoersmiddelen en overnachtingadressen zijn zorgvuldig uitgekozen. We beschikken over eigen vervoer en de hotels hebben een gunstige ligging, leuke sfeer of extra voorzieningen. De Nederlandssprekende reisbegeleiders volgen een opleidingsprogramma en beschikken over ruime reiservaring.

Djoser heeft meer dan 35 jaar ervaring met het organiseren van groepsreizen. Door de jaren heen hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd met lokale agenten. Betrouwbaarheid is een van de aspecten die voorop staat in de jarenlange samenwerking met lokale agenten wereldwijd.

Lees meer over Djoser.
 

Mijn Djoser

Een goede voorbereiding op je reis vinden wij erg belangrijk. Bij boeking wordt er automatisch een Mijn Djoser-pagina voor je gemaakt, uiteraard moet je dan wel bij boeking je e-mailadres opgeven. Dit is je eigen Djoser startpagina, helemaal toegespitst op jouw geboekte reis. Via deze webpagina kunnen we je nog beter informeren over de reis. Klik hier voor meer informatie over Mijn Djoser.

Evaluatie

Na terugkomst ontvang je een online vragenlijst, waarmee je je ervaringen aan ons kunt laten weten. Hierdoor worden wij in de gelegenheid gesteld om samen met onze reisbegeleiders en lokale agenten de kwaliteit van de producten en onze dienstverlening te evalueren. Van de waarderingen die we ontvangen van een reis plaatsen wij het gemiddelde cijfer op de website.

Iets niet in orde?

Wanneer er tijdens de reis iets niet in orde is, is het belangrijk dat je dit direct ter plaatse bij de reisbegeleider meldt. Volgens de ANVR-reisvoorwaarden, artikel 19 lid 1, dien je de reisorganisatie in de gelegenheid te stellen om het op te lossen of te verhelpen. Tijdens de reis wordt door de reisbegeleider een tussentijdse evaluatie afgenomen om te kijken of alles naar wens is.

Wordt het probleem ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, neem dan altijd contact op met het Djoserkantoor in Leiden: in de reisvoorwaarden wordt bepaald dat indien een klacht niet tijdens de reis zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld, eventueel recht op schadevergoeding wordt beperkt of uitgesloten. Om dit te voorkomen, kun je ons in een dergelijk geval bellen of gebruikmaken van een klachtformulier in Mijn-Djoser. Klachten dienen individueel ingediend te worden, groepsklachten worden niet in behandeling genomen. 

Privacy

Djoser hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Djoser houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat:

  • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring;
  • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij aan je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
  • Djoser passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Djoser geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.


Als Djoser zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onze contactgegevens.

Blijf op de hoogte

Wil je ook na je reis op de hoogte blijven van de leukste reistips, aanbiedingen, uitnodigingen en nieuws? En heb je je nog niet aangemeld voor onze nieuwsbrief? Schrijf je dan hier in! Uiteraard kun je je altijd (onderaan onze nieuwsbrief) afmelden.