Reisvoorwaarden Djoser Family

Een geslaagde reis begint met goede informatie vooraf. Hier lees je wat er verder nog bij komt kijken: hoe boek je een reis, wat krijg je voor vertrek thuisgestuurd en wat zijn (naast de algemene ANVR-Reisvoorwaarden) de belangrijkste voorwaarden.
 

 


ANVR 

Djoser is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Op alle Djoserreizen zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Uiteraard kun je deze voorwaarden (voor boeking) bij ons opvragen of downloaden vanaf de website van de ANVR. 


SGR 

Djoser (KvK nr. 28045957) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit nakijken op www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt. Vanaf boekdatum 1 januari 2021 wordt er een verplichte bijdrage in rekening gebracht. Op de factuur staat de consumentenbijdrage van € 5,- per persoon die Djoser afdraagt aan het SGR.


Calamiteitenfonds Reizen 

Djoser (KvK nr. 28045957) is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien je vervroegd moet repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Het calamiteitenfonds bepaalt wanneer er sprake is van een calamiteit.

Op de factuur staat de consumentenbijdrage van € 2,50 die Djoser afdraagt aan het Calamiteitenfonds.


Annuleringsvoorwaarden 

De annuleringsvoorwaarden die Djoser, in overeenstemming met artikel 9, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden hanteert, zijn als volgt:

De reiziger heeft het recht de geboekte reis schriftelijk te annuleren. Per reiziger zijn hiervoor de volgende kosten verschuldigd:
a) bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (20% van de reissom);
b) bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
d) bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
e) bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom

Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen. Djoser werkt samen met a.s.r. Verzekeringen. Meer informatie over verzekeringen vind je hier.


Reisverzekering 

Bij een onbezorgde vakantie hoort een goede reisverzekering. Een ongelukje zit immers, ook op vakantie, vaak in een klein hoekje. Omdat de kosten in een dergelijk geval soms flink oplopen, is een reisverzekering verplicht als je deelneemt aan een Djoserreis. Djoser werkt samen met a.s.r. Verzekeringen, dé specialist in het verzekeren van reizen. Meer informatie over verzekeringen vind je hier.


Duurzaam toerisme 

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk blijft. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties hebben zich in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Djoser voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR-Reisorganisatoren. Maar duurzaam toerisme is niet alleen een zaak van reisondernemingen: ook als reiziger ben je daarin een onmisbare schakel. Meer informatie over onze milieubeleidsverklaring en ons milieuprogramma vind je hier.


Reizen in verre landen 

Veel van onze reisbestemmingen liggen in niet-westerse landen, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt een Djoserreis extra interessant, maar houdt er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Wij verwachten daarom dat je je goed inleest voordat je boekt, zodat je weet of een specifieke reis geschikt is voor jou en je reisgenoten. Denk daarbij aan persoonlijke eigenschappen en gezondheidstoestand. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen soms nogal met Nederland. Een driesterrenhotel in India is niet te vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel, een bus in Vietnam heeft nu eenmaal minder goede vering en het wegdek is er slechter dan wij gewend zijn. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, hoeft eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend te zijn.


Wijzigingen door Djoser en aansprakelijkheid 

Djoser organiseert reizen met een avontuurlijk karakter in veelal niet-westerse landen. Daarbij kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen die ons noodzaken, ter plaatse of voor vertrek, wijzigingen in route, accommodatie of vervoer door te voeren. In uitzonderlijke gevallen kan het helaas voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij het vluchtschema verandert. Wij kunnen soms genoodzaakt zijn met een andere maatschappij te vliegen of de reis aan te passen. Conform de ANVR-reisvoorwaarden artikel 7 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid bij wijzigingen in het reisschema als gevolg van vertragingen, het missen van aansluitende vluchten of andere onvoorziene omstandigheden bij luchtvaartmaatschappijen en eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen in het programma.

Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

Djoser is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering


Gezondheid 

Op onze website kun je bij elke bestemming informatie vinden over eventueel aanbevolen vaccinaties en profylaxe. Raadpleeg echter altijd de plaatselijke GGD om te controleren of deze informatie nog steeds klopt. Je kunt ook terecht op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (lcr.nl) of bij Thuisvaccinatie. Voor onze bestemmingen en manier van reizen geldt overigens dat Djoser niet kan beoordelen of een deelnemer met gezondheidsbeperkingen in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. Leg die vraag in geval van twijfel dus altijd voor aan een arts. Wanneer je medicijnen gebruikt, vraag dan aan je huisarts na of deze medicijnen onder de Opiumwet vallen. Ga je namelijk op reis met medicijnen die onder de Opiumwet vallen, dan moet je hiervoor een officiële verklaring aanvragen.


Groepsgrootte en doorgang 

Bij de meeste reizen gaan minimaal tien en maximaal zesentwintig deelnemers mee. Is de maximale groepsgrootte anders, dan is dit aangegeven bij de reisgegevens van de desbetreffende reis. Djoser heeft alle reizen van tevoren ingepland met het doel en stellige verwachting deze ook uit te voeren. Dit op basis van eerdere resultaten en ervaringen. Om het karakter van een groepsreis te garanderen en de reis fysiek uit te kunnen voeren is een minimum aantal deelnemers nodig. Dit aantal staat bij de desbetreffende reis vermeld onder het kopje 'Groepssamenstelling'. In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt en de reis niet door kan gaan, hoor je dit ruim van te voren, tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek. In dat geval kun je omboeken naar een andere reis of vertrekdatum, waarbij je per persoon eenmalig € 100,- korting krijgt. Restitutie van de reissom (met uitzondering van eventuele kosten van visa, vaccinaties en andere persoonlijke uitgaven) is natuurlijk ook mogelijk. In het geval dat een reis niet kan doorgaan als gevolg van een overmachtsituatie kunnen er andere voorwaarden gelden waarbij geen volledige restitutie mogelijk is.

Conform artikel 4 lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden behouden wij ons het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Het kan voorkomen dat (definitieve) deelnemers van een reis met 'vertrek gegarandeerd' moeten annuleren, waardoor de groepsgrootte onder het vereiste minimum aantal deelnemers daalt. De vertrekgarantie vervalt op dat moment.

Daarnaast behoudt Djoser zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en of overmacht situaties de reis te annuleren en geen doorgang te laten vinden. Mocht een reis met een vermelding 'vertrek gegarandeerd' om één van bovengenoemde redenen alsnog geen doorgang vinden dan biedt Djoser eenmalig een omboekvoordeel van € 100,- per persoon op een nieuw te boeken reis in hetzelfde kalenderjaar.

Landarrangement 

Houd bij de boeking van een landarrangement er rekening mee dat voor al onze reizen een minimum aantal deelnemers geldt. Djoser is niet aansprakelijk indien er wijzigingen ontstaan in het vluchtschema van de groepsreis. Kom je op een andere tijd aan dan de groep en/of vertrek je op een andere tijd dan de groep, dan dien je zelf je transfers van- en naar het hotel en/of de luchthaven te regelen.

Leeftijdsgrenzen 

Djoser Familyreizen zijn bedoeld voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar tot maximaal 20. Is een kind jonger dan 6 of ouder dan 20 jaar, overleg dan vóór boeking even met Djoser. .

Uit ervaring weten we dat jongens en meisjes graag met leeftijdgenootjes reizen. Daarom hebben we bij de meeste bestemmingen vertrekken geselecteerd voor de wat oudere kinderen (eventuele jongere broertjes of zusjes mogen uiteraard ook mee). We bieden reizen aan voor gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar, vanaf 16 jaar en voor alle leeftijden.

Boeken/reserveren 

Op deze website kun je zien op welke reizen nog plaatsen beschikbaar zijn en je kunt hier ook 24 uur per dag boeken. Je ontvangt meteen een bevestiging per e-mail. Telefonisch boeken kan natuurlijk ook. Bij de boeking worden reserveringskosten van € 40,- per factuur in rekening gebracht. Wanneer je reisovereenkomst de status ‘definitieve boeking’ heeft vervalt het herroepingsrecht, alsmede wanneer de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.


Kort voor vertrek 

Boek je binnen acht weken voor vertrek, dan moeten we je reservering eerst bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij aanvragen omdat we geen stoelen meer op voorraad hebben. Een enkele keer kan dit ook al eerder het geval zijn. De boeking is dan onder voorbehoud van beschikbare plaatsen in het vliegtuig. Voor een dergelijke aanvraag brengt Djoser geen extra kosten in rekening. Eventuele meerkosten indien in een hogere boekingsklasse geboekt moet worden, berekenen we, na overleg, wel aan je door. In het geval de vlucht aangevraagd dient te worden door Djoser dan wordt dit vermeld nadat je de boeking hebt bevestigd.


Uitgebreide reisinformatie 

Bij iedere reis vind je praktische informatie en een uitgebreide reisbeschrijving. Lees deze belangrijke informatie goed, ze vormt een onderdeel van de reisovereenkomst. De uitgebreide reisinformatie word je niet automatisch toegestuurd. Als je geen internet toegang hebt, sturen we je op verzoek graag een afdruk toe.


Optie 

Nog bedenktijd nodig? Dan kun je tot een aantal maanden voor vertrek een optie op een reis nemen. Zo’n voorlopige reservering is 5 dagen geldig en wordt automatisch omgezet in een definitieve of aanvraagboeking, tenzij je de optie tijdig annuleert. Voor de allerlaatste plaatsen van de reis kan geen optie meer genomen worden.


Factuur en betaling 

Na boeking ontvang je binnen 2 dagen per e-mail de factuur. De factuur is tevens je boekingsbevestiging en eventueel je verzekeringspolis. Controleer de boeking, de namen en de eerste voorletter van de deelnemers nauwkeurig; deze dienen exact overeen te komen met je paspoort. Als deze gegevens afwijken, is de kans groot dat je niet wordt toegelaten op de vlucht. Djoser is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

De aanbetaling bedraagt 20 procent van de totale reissom, plus de volledige premie voor een eventuele annuleringsverzekering. Dit bedrag dient per ommegaande, na ontvangst van de factuur, te worden betaald. Het restant van de reissom betaal je uiterlijk 8 weken voor vertrek. Boek je binnen 12 weken voor vertrek, dan betaal je de volledige reissom direct na boeking in één keer, via iDEAL, Bancontact of internetbankieren.


Online betalen 

            

Na boeking kun je de aanbetaling direct voldoen via iDEAL Bancontact, of internetbankieren. Betaal je via internetbankieren vergeet dan niet om je klantnummer erbij te noteren. Op de ‘Mijn Djoser’-pagina staat een overzicht van je betalingen. Hier kun je ook het restbedrag online voldoen.


Reisdocumenten en visa 

Op onze website vind je bij elke bestemming informatie over de reisdocumenten en visa. Hierin staat weergegeven of je paspoort aan specifieke eisen moet voldoen en of een visum noodzakelijk is. Soms is voor een bestemming een groepsvisum vereist. Wij brengen in dat geval de kosten bij boeking in rekening. Bij andere bestemmingen ben je zelf verantwoordelijk voor de visumaanvraag. Wil je die aanvraag door de VisumCentrale/CIBT laten afwikkelen, dan kun je dit, tot uiterlijk drie weken voor vertrek, bij je boeking aangeven. Houdt er wel rekening mee dat de VisumCentrale/CIBT bemiddelingskosten rekent voor het gereed maken van het visum, naast de standaard kosten voor het visum. Via je ‘Mijn Djoser’-pagina kun je de benodigde aanvraagformulieren uitprinten. Op verzoek sturen we de eventuele formulieren per post naar je toe. Je bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat je bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van de benodigde documenten (zie hiervoor artikel 6 van de ANVR-boekingsvoorwaarden). Heb je niet de Nederlandse nationaliteit en/of paspoort, dan dien je zelf na te gaan of er andere regels van toepassing zijn.


UNICEF 

Unicef logoAls Djoser-reiziger kun je écht het verschil betekenen voor kinderen die het minder goed hebben. In de samenwerking tussen Unicef en Djoser speel jij een belangrijke rol. Automatisch brengen wij bij boeking € 10,- per gezin in rekening ten bate van Unicef. Als je dit niet wil, dan kun je dat bij boeking aangeven. Aan het einde van het jaar verdubbelt Djoser het totaalbedrag. Op die manier steunen we samen hulpprogramma's voor kinderen in landen waar we actief zijn. Dit jaar gaat het geld naar projecten in Myanmar.


Inbegrepen toeslagen 

Bij de gepubliceerde reissom zijn luchthavenbelastingen en eventuele brandstof- en veiligheidstoeslagen die de luchtvaartmaatschappij van tevoren in rekening brengt, inbegrepen. Bij veel reizen kunnen deze oplopen tot meer dan € 250,-. Eventuele wijzigingen hierin berekenen wij, conform de ANVR-voorwaarden, aan je door. In sommige landen kan het voorkomen dat er nog lokale heffingen, zoals een vertrekbelasting op de luchthaven, moeten worden betaald.


Zakgeld en entreegelden 

Het zakgeldadvies dat je op de website vindt, is een indicatie en kan veranderen, bijvoorbeeld onder invloed van de wisselkoers. Het bedrag is uiteindelijk afhankelijk van je eigen uitgavenpatroon. Je bepaalt zelf waar je eet, in je eigen hotel, in een (luxe) restaurant of in de open lucht bij een lokaal eetstalletje. Bij sommige reizen bereidt een meereizende kok de maaltijden of koken de deelnemers onder leiding van de reisbegeleider. De kosten van deze maaltijden zijn bij de reissom inbegrepen.

Excursies die in de reisbeschrijving worden genoemd zijn voorbeelden van wat er ter plaatse te bezoeken is. De entreegelden hiervoor zijn niet inbegrepen, tenzij expliciet vermeld. Met Djoser kies je voor vrijheid blijheid, dus je kunt altijd besluiten iets anders te ondernemen.


Prijsvoorbehoud 

Djoser behoudt zich het recht voor om reissommen van elke willekeurige reis op elk gewenst moment aan te passen. De actuele verkoopprijzen staan op onze website gepubliceerd. Het kan dus voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald. Prijzen verschillen naar gelang bezetting en tijdstip van boeking. Op geen enkel moment kan Djoser overgaan tot restitutie van het verschil in reissommen.
Voor de reizen met vertrek in het volgende kalenderjaar behouden wij ons het recht voor om routes en prijzen aan te passen en door te berekenen. De prijzen van buitenlandse reizen zijn op dit moment voor de consument vrij van BTW. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd, passen wij de prijzen aan. Dit geldt ook voor wijzigingen in luchthavenbelasting en vluchttoeslagen.


Informatie voor vertrek 

Na je boekingsbevestiging/factuur informeren wij je op gezette tijden over je reis via e-mail en je eigen  ‘Mijn Djoser’-pagina. Deze informatie is ook beschikbaar als Mijn Djoser-app. Geef daarom altijd bij boeking een e-mailadres aan ons door en gebruik vervolgens je ‘Mijn Djoser’. Heb je geen e-mailadres, dan sturen we je de noodzakelijke informatie per post. Heb je wel een factuur ontvangen, maar daarna niets meer? Laat het ons direct weten!


Omboeken 

Het is mogelijk je vertrekdatum of bestemming te wijzigen. Dit kan binnen 30 dagen na boeking, mits de huidige vertrekdatum minimaal vier maanden later is. Hiervoor brengen we € 50,- administratiekosten per persoon in rekening. Eventuele meerkosten worden - uiteraard na overleg - ook doorberekend. Heb je een vluchtwijziging aangevraagd, dan is omboeken niet mogelijk.


Vlucht verlengen/wijzigen 

Een wijziging van je vliegreis - uiteraard slechts mogelijk indien er plaats beschikbaar is op de datum van je keuze - kun je tot uiterlijk 8 weken voor vertrek, schriftelijk of per e-mail aanvragen. Wij brengen per persoon, per bevestigde aanvraag, € 50,- kosten in rekening. Dit is exclusief eventuele meerkosten of afwijkende tarieven van luchtvaartmaatschappijen. Ter plaatse zorg je zelf voor de benodigde transfers van/naar het vliegveld. Heb je een vluchtverlenging aangevraagd, dan is wijzigen of omboeken van je reis niet mogelijk.


Iets niet in orde? 

Laat de reisbegeleiding direct weten wanneer iets niet in orde is, zodat we ter plaatse een oplossing kunnen zoeken. Achteraf kunnen we een eventuele tegenvaller immers niet meer goedmaken. Wordt het probleem ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, neem dan altijd contact op met het Djoser kantoor in Leiden. In de ANVR-voorwaarden wordt bepaald dat indien een klacht niet tijdens de reis zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld, eventueel recht op schadevergoeding wordt beperkt of uitgesloten. Om dit te voorkomen kun je in een dergelijk geval telefonisch contact opnemen met Djoser of een e-mail sturen naar klantenservice@djoser.nl.


Alleen op reis 

Boek je alleen, dan deel je een tweepersoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht. Komt het vanwege de groepssamenstelling zo uit dat je in een eenpersoonskamer wordt ingedeeld, hoef je daarvoor nooit extra te betalen. Wil je verzekerd zijn van een eigen kamer of tent, dan kunnen we die, indien beschikbaar, voor je boeken. De toeslag daarvoor vind je op de website bij praktische informatie of kun je bij ons opvragen.


Reserveringskosten 

Bij Djoser betaal je € 25,- reserveringskosten per persoon, met een maximum van € 40,- per factuur.


Excursies 

Bij vrijwel elke reis is een aantal excursies inbegrepen. Eventuele entreegelden zijn niet inbegrepen. Dit zodat je altijd de vrijheid hebt om te bepalen of je iets al dan niet wil bekijken. Je vindt ze in het reisschema. Bij Djoser staat ‘vrijheid blijheid’ hoog in het vaandel.